Project Description

ZAJĘCIA WF

Zapraszamy szkoły, przedszkola, uczelnie, którym brakuje odpowiedniej infrastruktury
czy zaplecza do organizacji zajęć WF i realizacji programu z poszczególnych dyscyplin.

Zobacz opis obiektu

W dni robocze w godzinach 8.00 – 17.00 cena najmu jest niższa.