Agnieszka Godlewska – trener szkoły siatkówki Camp4

Na co dzień nauczyciel WF – szkoła Aurus. 

Marta Imińska – trener szkoły siatkówki Camp4

Studenta AWF Warszawa