Zapraszamy szkoły, przedszkola, uczelnie, którym brakuje odpowiedniej infrastruktury
czy zaplecza do organizacji zajęć WF i realizacji programu z poszczególnych dyscyplin.
Zobacz opis obiektu
W dni robocze w godzinach 8.00 – 17.00 cena najmu jest niższa.